Blogi edukacyjne

Z PLOTKARKI EDU

Reklama regionalna

UWAGA: Usługa w fazie testowej

Dla laika

Użytkownikami naszego serwisu są nauczyciele, uczniowie, rodzice i absolwenci.


Czytelnik po wybraniu miasta (regionu) otrzymuje spersonalizowane geograficznie treści.Daje to możliwość dotarcia do odbiorców partnerom i reklamodawcom.

Dla technika

Technologia  HTML5 Web Storage umożliwia zapis informacji w magazynie przeglądarki (obiekt localStorage). Może on ograniczać się do sesji (obiekt sessionStorage).
Użytkownik, po raz pierwszy otwierający stronę, wybierając  miasto (region) zapisuje jego identyfikator w pamięci przeglądarki (metoda setItem). Jest on dostępny w profilu użytkownika (metoda getItem).

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz